Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden / Salgs- og leveringsvilkår

Denne nettbutikken er kun tilgjengelig for selskaper og organisasjoner i privat og offentlig sektor.

Frakt
Vi sender normalt varene med distributørenes transportører med mindre annet er avtalt. Du kan hvis du ønsker spesifisere annen transport ved bestilling til egne betingelser. Med mindre annet er avtalt vil ordren kunne splittes i delleveranser. Fraktkostnaden vil følge hver enkelt forsendelse.

Ekspedering av ordre
Normal frakttid er 1-4 dager avhengig av hvor du bor. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet i nettbutikken, og vil der gi deg informasjon om når den er ventet inn. Ordren vil i dette tilfellet splittes og porto kostnaden vil følge hver forsendelse.

Priser
Prisene oppdateres 3 ganger i døgnet, og Invensys AS tar forbehold om feil i priser på nettbutikken. MVA og frakt kommer i tillegg. Invensys AS forbeholder seg rett til å endre priser på hjemmesiden og på andre publikasjoner uten foregående varsel. 

Våre priser på importprodukter som ikke ligger på lager er baserte på gjeldende valutakurser ved faktureringsdato. Ved bestilling oppgis en midlertidig salgspris, som er basert på gjeldende valutakurs på tidspunktet for bestilling. På tidspunktet for fakturering kan denne justeres i henhold til rådende valutakurs.

Ved forsinket betaling belastes purregebyr og morarenter i hht Rentelovens bestemmelser.

Gebyrer
Ved valg av papirfaktura, vil det tillegges et gebyr på 30 NOK eks. mva. Hvis du kan motta elektronisk faktura på epost, vil ingen gebyr påløpe.

Reklamasjoner
Reklamasjoner må skje innen 5 dager fra mottak av vare via salg@invensys.no .

Angrerett for privatkunder
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Avbestillinger
Ordre blir prosessert veldig raskt. Noen ganger blir varen sendt bare minutter etter at vi mottok den, så vennligst vær sikker på at du trenger varene før du bestiller. Avbestillinger må skje via salg@invensys.no. Dersom Invensys ikke rekker å avbestille varer fra leverandør, vil det ikke være mulig å avbestille dersom ikke annet blir avtalt. Avbestillings- eller returgebyrer kan tilkomme.

Skade på varen under transport
Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke de leverte produktene. Vi gjør oppmerksom på at synlig skade må tas direkte med sjåfør ved mottak av varer og anmerkes på sjåførens håndterminal/fraktbrev før man signerer. Er det tydelig at produktet er skadet inne i emballasjen skal man ikke signere for mottak av varen og be transportør om å ta produktet i retur. Vi ber om at slike tilfeller i tillegg rapporteres til salg@invensys.no slik at vi kan sørge for å få sendt ut en erstatning.

Skjulte transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt som mulig, og innen én uke fra mottakelse. Dersom kunden ikke reklamerer innenfor angitt tidsramme taper kunden rett til å gjøre krav gjeldende mot både transportøren og Invensys.

Dersom varen er blitt skadet under transport skal følgende gjøres:

 • Mottaker anmerker skade på sjåførens håndterminal\fraktbrev.
 • Ta gjerne bilder av emballasje og vare.
 • La gods og emballasje være inntakt inntil saken er avklart.

Mangelfull vare
Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare må du omgående ta kontakt med oss på salg@invensys.no for mottak av returskjema. Vare må returneres i originalemballasjen. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dersom varen er mangelfull vil du få returnert rimelige fraktutlegg.

Salgspant  
Selger har salgspant i maskiner og programvare inntil de er betalt i sin helhet, jf Panteloven § 3-17. Dette innebærer at varen kan bli begjært tilbakelevert jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven 9-1 og 9-2.

Garanti
Invensys gir produsentens garantier. Disse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.

Garantien gjelder ikke  

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
 • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
 • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.
 • Sikkerhetskopi eller innhenting av filer og informasjon fra lagringsenheter.
 • Invensys har ikke annet erstatningsansvar enn det som følger i alminnelige kontraktsforhold.

 Webhandel og din sikkert  

 • Hvordan ivaretar vi din sikkerhet?

  Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn email adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). 

  Når neste side kommer opp skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedet dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

 • Videresalg/formidling av informasjon

  Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke.

Copyright © 2021 Invensys AS. All Rights Reserved.